Vilkår for bruk

           

Excel arket kan fritt lastes ned og videredistribueres av enhver som ønsker dette.

 

Bruk av arket i en privat sammenheng er gratis og krever ingen lisens.

Bruk av arket i en kommersiell eller undervisningsmessig sammenheng krever lisensiering.

Lisensen dekker bruk av arket i inneværende kalenderår og ny versjon for hvert år legges normalt ut for salg i februar måned.

 

Pris for bruk av kommersielle interesser med flere en 5 brukere (bedrifter, foretak, konsulenter osv) avtales etter sannsynlig antall brukere.

Pris for bruk i undervisningssammenheng avtales etter egne avtaler.

 

Ved lisensiering av arket gir dette normalt en rabatt på 50 % ved lisensiering av arket i etterfølgende år.

 

Priser

 

1 Bruker

2 Brukere

3 tom 5 Brukere

800,-

1500,-

3500,-

 

 

Lisensen består av et stk. CD inneholdende regneark, bruksanvisning og lisensavtale.